استان تعداد اعضای حقیقی تعداد اعضای مجازی تعداد اعضای کانورت شده مجموع
استان هرمزگان 2380 2905 155 5440
نام مرکز تعداد عضو حقیقی تعداد عضو مجازی تعداد اعضای کانورت شده مجموع
پستی میناب 229 0 0 229
بندر خمیر 103 0 0 103
پستی بندرعباس 451 1 0 452
سیار روستایی بندرعباس 200 1 0 201
حاجی آباد 25 89 0 114
فین 9 115 0 124
میناب 109 123 25 257
جاسک 47 125 0 172
قشم 34 128 19 181
بندرلنگه 42 142 10 194
بندرعباس3(مرکز فراگیر) 110 166 40 316
جزیره هرمز 100 169 2 271
مرکز مجتمع آفرینش 274 208 0 482
سیریک 50 212 32 294
جزیره ابوموسی 64 219 13 296
بستک 86 252 9 347
بندرعباس2 50 253 0 303
بندرعباس1 154 259 5 418
بندرعباس4 243 443 0 686

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت