استان تعداد اعضای حقیقی تعداد اعضای مجازی تعداد اعضای کانورت شده مجموع
استان هرمزگان 539 2857 156 3552
نام مرکز تعداد عضو حقیقی تعداد عضو مجازی تعداد اعضای کانورت شده مجموع
سیار بندرعباس 1 1 0 2
حاجی آباد 14 89 0 103
فین 3 114 0 117
جاسک 24 125 0 149
میناب 17 126 26 169
قشم 24 128 19 171
بندرلنگه 3 141 10 154
بندرعباس3(مرکز فراگیر) 32 146 40 218
جزیره هرمز 64 167 2 233
مرکز مجتمع آفرینش 128 201 0 329
سیریک 13 212 32 257
جزیره ابوموسی 44 217 13 274
بستک 12 244 9 265
بندرعباس2 36 251 0 287
بندرعباس1 77 257 5 339
بندرعباس4 47 438 0 485

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت